> home > biografie > interview > oorlogstijd
> saneering > beschouwingen > links

Bertus van Lier (1906-1972)

Bertus van Lier werd geboren in Utrecht op 10 september 1906, zoon van Alfred Johan Salomon van Lier en Cornelia Geertruida Guldensteeden Egeling; hij werd Lambertus genoemd, naar zijn grootvader van vaders kant. 

Informatie over Bertus van Lier is niet makkelijk te vinden, en dan vaak oppervlakkig en niet altijd juist. Gericht muziekwetenschappelijk onderzoek naar Van Liers werk is, voor zover bekend, niet verricht – in elk geval niet beschikbaar en niet gepubliceerd. 

Een eerste versie van deze website, die verscheen in 2011, was in 2021 in menig opzicht aan herziening toe. Op deze vernieuwde website vindt de lezer: 

* een biografische schets met gegevens, desgewenst bruikbaar bij een programmatoelichting;

 * een interview met Bertus van Lier door Renske Koning en H.W.F. Kruize n.a.v. Van Liers eredoctoraat, hem verleend door de Rijksuniversiteit Groningen (uit Gronings Studentenblad Der Clercke Cronike van 24 juni 1964); 

* Oorlogstijd een artikel geschreven door Hans van Lier, Bertus van Liers oudste zoon, over gebeurtenissen die plaats vonden voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, gebeurtenissen die een onevenredig grote invloed lijken te hebben gehad op Bertus van Liers levensloop. 

Belangrijke bijlagen bij dat artikel zijn: - 

Saneering: een rapportage van Van Lier gericht aan de minister van Justitie in Londense ballingschap in augustus 1944 te verzenden via de illegale Zwitserse weg – maar nooit in Londen aangekomen; 

- “Is dat Zuivering” – Beschouwingen in verband met de zaak Dr. Rudolf Mengelberg (1945), een brochure waarin Van Lier het vel over de oren wordt gehaald, geschreven in reactie op de veroordeling in 1945 van Dr. Mengelberg door de Ereraad voor de Muziek; 

- links: een pagina met belangrijke – of alleen maar aardige verwijzingen via het internet. 

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website is Hans van Lier. Hij is dank verschuldigd aan zijn zuster Sofie, die belangrijke hulp heeft geleverd voor de hierboven genoemde biografische schets en aan zijn broer Kees en zuster Maria, voor hun zeer gewaardeerde adviezen. 

Dank is ook verschuldigd aan Tom Swaap voor redactioneel advies en bovenal aan Dick van Ouwerkerk, zonder wiens kritisch oog en technisch inzicht deze website er niet zou zijn geweest. 

Welwillende reacties en commentaar zijn opnieuw welkom! 

Purmerend, 21 december 2021 

hvanlier@ziggo.nl