> biografie > oorlogstijd
> beschouwingen
> saneering > links

Bertus van Lier (1906-1972)

Bertus van Lier werd geboren in Utrecht op 10 september 1906, zoon van Alfred Johan Salomon van Lier en Cornelia Geertruida Guldensteeden Egeling; hij werd Lambertus genoemd, naar zijn grootvader van vaders kant.

Informatie over Bertus van Lier is niet makkelijk te vinden, en dan vaak oppervlakkig en niet altijd juist. Gericht muziekwetenschappelijk onderzoek naar Van Liers werk is, voor zover bekend, niet verricht – in elk geval niet beschikbaar en niet gepubliceerd.

Op deze website vindt de lezer op dit moment:
* een biografische schets – waarvan het eerste deel desgewenst bruikbaar is als programmatoelichting en
* een artikel door Hans van Lier over de gebeurtenissen voor, tijdens en kort na de oorlog die een onevenredig grote invloed lijken te hebben gehad op Van Liers levensloop; bijlagen bij dit artikel zijn:
Saneering (een rapportage van Van Lier aan de Nederlandse Minister van Justitie in Londense ballingschap, eind augustus 1944 verzonden via de illegale Zwitserse Weg); en
Beschouwingen, ook wel ‘de brochure’ genoemd, geschreven naar aanleiding van de aanvankelijke veroordeling door de Ereraad voor de Muziek van Dr. Rudolf Mengelberg, en
* een pagina met belangrijke – of alleen maar aardige – links.

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website is Bertus van Liers oudste zoon, Hans van Lier. Hij is dank verschuldigd aan zijn zuster Sofie, die belangrijke bijstand heeft verleend bij het schrijven van de biografische schets en aan zijn broer Kees en zijn zuster Maria, voor hun zeer gewaardeerde adviezen – die niet steeds zijn opgevolgd.
Dank is ook verschuldigd aan Tom Swaap voor redactioneel advies en vooral aan Dick van Ouwerkerk, die deze website technisch mogelijk maakte en die bovendien steeds beschikbaar was voor bijstand bij ‘uithollingen overdwars'.

Welwillende reacties en commentaar zijn welkom!

> contact

Laatste aanpassingen: 23 maart 2015